ADRES (tymczasowy) :

Pl. Tadeusza Kościuszki 1, Pokój nr 15c, 22 - 460 Szczebrzeszyn, REGON : 060000520

 

Strona główna

Historia powstania Stowarzyszenia

Wiadomości

Statut Stowarzyszenia

Władze

Deklaracja członkowska

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie 22.09.2004 r.,

o godz.15:33:06

pod numerem KRS: 0000217798.

 

Główne cele Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna :

  1. Promowanie miasta i gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą.

  2. Stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom.

  3. Prace na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych zabytków historii.

  4. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki.

  5. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.

  6. Rozwój świadomości obywatelskiej.

  7. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

 Numer konta bankowego :

 

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie

 

25 9632 0006 2001 0003 0889 0001

 

 

 

© 2006 Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna.

Webmaster & design by Tomasz Gaudnik. All rights reserved.